اتصالات

به طورکلی اتصالات به قطعاتی وتجهیزاتی گفته می شود که با اشکال مختلف در یک سیستم لوله کشی برای اتصال ،تغییر جهت، انشعاب یا تغییر قطر لوله و برای اهداف دیگری مانند تنظیم یا اندازه گیری جریان سیال استفاده می شود و به صورت مکانیکی به سیستم متصل می شود.

شیرها و فلنج ها از نظر فنی در گروه اتصالات هستند، اما معمولاً به طور جداگانه مورد بحث قرار می گیرند.

اتصالات عموما” به سه گروه تقسیم می شوند.

  1. اتصالات جوشی لب جوشی یا (BUTTWELD) که به اختصار BW نامیده می شوند که ابعاد، تحمل فشار و مقیاس های دیگر در استاندارد های      ASME B16.9 و MSS SP43 تعریف شده اند. . در دو استاندارد ذکر شده ابعاد و تلورانس های ابعاد تعریف شده از سایزNPS 1/2تا NPS24با استاندارد ASME B36.19 یکسان است.
  2. اتصالات جوشی سوکت یا SOCKET WELDبه اختصار SWدر کلاس 3000، 6000، 9000 در استانداردهای ASME B16.11 تعریف شده است.
  3. اتصالات دنده ای یاTHREADED FITTINGکه به اختصار THDنامیده می شوند در کلاس150، 2000، 3000، 6000 در استانداردهای ASME B16.11 تعریف شده است.