شیرآلات

دستگاه های مکانیکی هستند که درون یک سیستم یا فرآیند توقف یا شروع ،کاهش یا افزایش جریان وفشارمایعات، گازها، بخارات وسایرمواد را کنترل یا منتقل می کنند.

شیرها دارای طیف وسیعی از کاربردهای صنعتی وانواع مختلفی دارند.دروازه ای، گلوب، پلاگ، توپی، پروانه، چک، دیافراگم، پینچ، فشارشکن، شیرهای کنترلی وغیره.شیرها به صورت دستی وبا محرک و یا پنوماتیک یا هیدرولیک کار می کنند.شیرها اقلام گران قیمتی هستند و مهم است که یک شیربه صورت صحیح برای عملکردی مشخص و متناسب با فرآیند انتخاب شود.