فلنج

فلنج یک روش مناسب برای اتصال لوله ها، شیرها، پمپ ها و سایر تجهیزات است تا یک سیستم لوله کشی ایجاد شود. همچنین دسترسی آسان برای تمیز کردن، بازرسی یا اصلاح را فراهم می کند. فلنج معمولا جوش داده شده یا پیچیده می شود.اتصال  بین دو فلنج با یک واشر بین آنها برای ایجاد آب بندی و بوسیله پیچ و مهره مناسب به هم وصل میشوند.

جهت استفاده فلنج مناسب باید دو استاندارد مشخص باشد یکی استاندارد فلنج و دیگری شکل ظاهری مناسب